Khóa học Vẽ Young - Màu nước chuyên sâu

Sáng tác tranh, tạo ra tác phẩm mang tính thẩm mỹ thông qua:

  • Sự tìm tòi ý tưởng, lập luận và phân tích locgic vấn đề.
  •  Giải quyết các vấn đề trong tranh.
  • Mạnh dạn sáng tạo, thể hiện ý tưởng, cảm xúc.
  • Hiểu quy luật khoa học của bức tranh.
  • Tạo một bố cục tranh hoàn thiện, giải quyết về bố cục, đường nét, luật xa gần.
  • Kích thích tính sáng tạo, tư duy dựa trên việc quan sát cuộc sống xung quanh đưa vào tranh.

Giúp con phát triển tư duy logic, sáng tạo và giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc sống được đưa vào tranh